Al Casal Aisia agrupem els infants per edats, cosa que ens ajuda a poder realitzar activitats que s'acosten més a les necessitats específiques de cada participant. Tot i que generalment els infants s'agrupen segons el curs escolar, a vegades hi ha altres factors que tenim en compte, com per exemple les amistats o les necessitats de l'infant.

El dia a dia gira entorn a treballar l’autonomia i interioritzar les rutines. Per tant, cal potenciar el control de les pròpies pertinences, motivar a verbalitzar els propis interessos i marcar rutines individuals i grupals. A més, estan una etapa de creixement constant i és molt important potenciar que s’evolucioni del egocentrisme cap a la socialització i cooperació amb la resta del grup.

En aquest grup és primordial reforçar l’autonomia personal i començar a introduir l’autonomia grupal. Fomentar el sentiment col·lectiu, que comporta l'empatia envers la resta i l'entorn per tal de cuidar-se i anar a la una. El més important és educar en el respecte.

En aquest grup és primordial reforçar l’autonomia personal i començar a introduir l’autonomia grupal. Fomentar el sentiment col·lectiu, que comporta l'empatia envers la resta i l'entorn per tal de cuidar-se i anar a la una. El més important és educar en el respecte.En aquestes edats estan en constant canvi. Necessiten reforçar molt l’autonomia personal per començar a responsabilitzar-se, sense deixar de perdre mai el sentiment de grup que els ajudarà a compartir coneixements i crèixer a nivell personal a través de les relacions amb la resta. Alhora, desenvoluparàn el respecte envers el grup i l'entorn i l'esperit crític per potenciar l'aprenentatge.