Al Casal Aisia agrupem els infants per edats, cosa que ens ajuda a poder fer activitats que s'acosten més a les necessitats específiques de cada participant. Tot i que generalment els infants s'agrupen segons el curs escolar, de vegades hi ha altres factors que tenim en compte, com per exemple les amistats o les necessitats de l'infant.

Els Mosquits són els infants més petits i el seu dia a dia s’enfoca molt en l’autosuficiència i la interiorització de rutines. A més, no deixem mai de costat els jocs, a través dels quals aprenen diferents valors. 

Són el grup de mitjans i la tasca primordial és la de crear una cohesió de grup i fomentar el respecte cap als companys i l’entorn per entendre’s a un mateix i a la resta.


En aquest grup és primordial reforçar l’autonomia personal i començar a donar veu i expressar el caràcter de cada infant. Alhora, es treballa per tal de potenciar l’esperit crític i la curiositat perquè els infants puguin potenciar el seu aprenentatge. 

 És el grup de grans del casal i en aquestes edats és important potenciar la responsabilitat individual i de grup i també oferir espais que els permetin descobrir i potenciar els seus interessos i habilitats.