* L'entitat es reserva el dret de cancel·lació d'una o més franges horàries si en aquesta no s'hi inscriu un mínim de 10 participants. Si és així, es retornarà el 100 % d’aquella part. Si l’anul·lació no és per causa major (malaltia greu), no es retornarà la quota i s’oferiran possibles alternatives. 

* Qualsevol canvi en les inscripcions (anul·lacions incloses) s’ha de notificar abans del 16/06 per les inscripcions del juliol i abans del 22/07 per les d’agost. Si es comunica després d’aquestes dates, no es retornarà l’import pagat. En casos de malaltia o força major es valorarà segons el cas. 

* Els packs de quotes deixen d’existir un cop feta la reunió informa- tiva de famílies (16/06). A partir d’aleshores, les setmanes es paguen per separat amb el mateix valor que una setmana. 

* Les promocions només són vàlides durant el període esmentat. Les dates no es poden modificar. 

* Al final de període d’inscripcions es donarà prioritat segons el nombre de setmanes demanades.

20 % de DESCOMPTE*


* Oferim un descompte del 20 % per a famílies monoparentals i nombroses. En el cas de la família monoparental, el descompte s’aplica a 1 fill; en el cas de la familia nombrosa, al 3r fill inscrit. Si s’apliquen totes dues condicions, el descompte s’aplica a 2 fills inscrits.   


Inclou monitoratge de menjador de 13 h a 15 h.
No s'ofereix servei de càtering, l'infant haurà de portar el dinar de casa.

L’anul·lació s’haurà de fer 24h abans. En cas contrari, no es retornaran els diners.


Inclou servei d'acollida de 8 h a 9 h.

L’anul·lació s’haurà de fer 24h abans. En cas contrari, no es retornaran els diners.

durant la primera setmana de casal farem un taller de serigrafia i els infants faràn la seva pròpia samarreta